architektky_web kruh07.png

Zkoumáme

nové cesty, jak přistupovat k architektuře.

Jsme Architektky, jediná komunita v České republice, která spojuje a dále vzdělává ženy působící v oblasti stavební kultury.  

 

Absolventkám architektonických a příbuzných oborů pomáháme navazovat spolupráci, rozvíjet profesní dovednosti a nacházet pevnou půdu pod nohama.

Naším cílem je větší diverzita v oborovém zastoupení,

posílení otevřenosti architektury vůči různorodým životním cestám a spoluvytváření laskavého, naslouchajícího prostředí. 

Vytváříme podporující prostředí pro společný růst!

architektky_web kruh03.png

Mentoring

Zveme mezi sebe renomované profesionálky z architektonických oborů. Ptáme se jich, posloucháme, diskutujeme. Scházíme se v malých skupinách, v ateliéru nebo online.

architektky_web kruh03.png

Vzdělávání

Pořádáme přednášky o marketingu, cenotvorbě, psychologii a dalších tématech. Rozvíjíme dovednosti, které jsou potřeba k podnikání i osobní spokojenosti.

architektky_web kruh03.png

Síťování

Potkáváme se i neformálně. U kávy, vína nebo online ve  FB skupině Architektky. Společně řešíme to, co v nás nejvíc rezonuje, a navzájem se podporujeme.

Architektky_illustration_small.jpg

​Online komunitu Architektky tvoří přes 

1200 členek

a naše programy absolvovalo už

100+ žen.

 
 
architektky_web kruh05.png

Proč to děláme?

Architektonické obory studují z 60 % ženy a stovky z nich každý rok úspěšně absolvují.* Na vedoucích pozicích v ateliérech jsou architektky ale pouze z 20 %. A totéž platí i pro pozici městských architektů.** Kde jsou tyto profesionálky? A proč tvoří jenom 35 % nových členů registrovaných u ČKA?*** 

 

Na škole jsou to vizionářky, ale v praxi je pak často brzdí fenomény jako nerovné finanční ohodnocení, skleněný strop pracovního postupu či slaďování práce s péčí o rodinu.**** My si to přejeme změnit. Chceme ženám zprostředkovávat vzdělávání, kontakty a informace, aby mohly snáze přinášet svou specifickou zkušenost do stavební kultury. A tím ovlivňovat vzhled i fungování ulic, měst a krajiny kolem nás.

*       Údaje od studijních oddělení všech škol s uznaným a příbuzným vzděláním dle ČKA.

**     Údaje dostupné z webu ČKA a z webových stránek škol s uznaným a příbuzným vzděláním dle ČKA.

***   35% představuje množství úspěšných autorizovaných architektek pouze v posledních letech. Celkové množství autorizovaných architektek je ještě menší - cca 25%. Údaje dostupné z webu ČKA.

**** Údaje z výzkumu Pracovní podmínky mladých architektů a architektek, str. 41

 
architektky_web kruh06.png

Příběh iniciátorek

V únoru 2019 pozvala Adéla Alžbětu na kafe. Neznaly se, každá za sebou měla jinou studijní cestu (Adéla FSv ČVUT a FUA TUL, Alžběta UMPRUM), ale řešily stejné výzvy. Obě zrovna rozjely vlastní architektonickou praxi, hledaly rady do začátku a kladly si podobné otázky. 

 

Žádná oborová organizace, která by jim na ně pomohla odpovědět, ale neexistovala. A tak Alžběta s Adélou začaly hledat odpovědi společně a postupně se z nich staly blízké přítelkyně.

 

Svá zjištění si nechtěly nechat pouze pro sebe, a proto se rozhodly kolem sebe vytvořit komunitu žen-architektek a dalších profesionálek, které utvářejí prostředí kolem nás.

Od této doby komunita stále roste. Na konci roku 2021 se tým rozšířil o další Adélu a vznikla organizace Architektky, z. s. 

Architektky, zs_UPR.jpg
architektky_web kruh08.png

Události

Výběr z uplynulých událostí Architektek:

Vzdělávání:

Mgr. Alžběta Protivanská - Work-life balanc v architektuře

Mgr. Magdalena Čevelová - Jak dobře nacenit svou práci?

Mgr. Iva Javorská, LL.M. - O smlouvách a autorství v architektuře

Mgr. Alice Červinková - Jak postavit tělo?

Mentoring:

Předávání zkušeností s Mgr. arch. Gabrielou Kaprálovou (ASGK Design)

Předávání zkušeností s Ing. arch. Alžbětou Vrabcovou (DMAE Architects)

Předávání zkušeností s MgA. Kateřinou Šedou (Architekt roku 2017)

Předávání zkušeností s Ing. arch. Reginou Loukotovou, PhD.  (ARCHIP)

 
architektky_web kruh10.png

Média a aktuality

Architektky na A2larmu v Bulváru
 
Připravili jsme pro vás v galerii VI PER výstavu o tom, jak se žije dětem a rodičům v Praze. Kromě Alžběty a Adély tvořili mezioborový tým ještě Klára Brůhová, Karin Hoření a Jakub Plachý. Nejen o výstavě jsme mluvili v podcastu Bulvár s Alžbětou Medkovou. 

Poslechněte si podcast...

Architektky Bulvár A2LARM
bourání_obr.jpg

O Architektkách v Bourání na Rádiu Wave

 

Alžběta a Klára Brůhovy mluvily s Karolínou Vránkovou o ženách v architektuře nejen ze současné, ale i historické perspektivy. Kam mizí architektky, co s tím můžeme dělat a jakou úlohu v tom hraje biologické či symbolické sesterství? 

 

Poslechněte si nás...

Architektky ve Forbesu

 

Časopis Forbes vybral skupinu Architektky jako jednu ze 7 inspirativních profesních komunit zaměřených na ženy. Jsme ve společnosti organizací Femme Palette, Ženy v právu, Ženy v byznysu, Holky z marketingu, Minerva 21 a Ženy s.r.o.

Přečtěte si článek...

Forbes.jpg
LMC.jpg

Architektky mezi #grlpwr komunitami

 

Zakladatelka organizace Holky z marketingu, Pavlína Louženská, vybrala pro web LMC Architektky jako jednu ze 7 ženských profesních komunit, které vám podají pomocnou ruku.

Přečtěte si článek...

Architektky v akcelerátoru Karla Janečka

 

Dostaly jsme příležitost zúčastnit se jako jeden z 10 týmů letošního akcelerátoru 3-2-1 dílna, který zaštiťuje Nadace Karla Janečka. Byly jsme vybrány z 66 přihlášených projektů!

Přečtěte si víc...

Nadace Karla Janecka.jpg
Zive mesto_UPR.jpg

Architektky v podcastu Živé mesto

 

V podcastu Živé město Rádia FM Slovenského rozhasu jsme mluvily o ženách v architektuře a porovnávaly zkušenosti z České republiky, Slovenska a ze světa.

Poslechněte si nás...

Architektky jako panelistky na U. S. Embassy

Zúčastnily jsme se jako panelistky diskuse Women in architecture pořádané Americkým centrem při U. S. Embassy Prague. Debatovaly jsme s Amy Hetletvedt, Annou Švarc a Reginou Loukotovou.

usemb_logo.jpg
ERA21.JPG

Architektky jako kurátorky ERA21

 

Zhostily jsme se kurátorování čísla 03/2020 architektonického časopisu ERA21 s podtitulem Podhoubí architektury. Zaměřily jsme se pracovní podmínky mladých architektů a architektek a na možnosti, které mají  po ukončení studia.

Přečtěte si víc...

 
architektky_web kruh09.png

FAQ

1. Mohu se do skupiny Architektky přidat, když jsem muž nebo když nemám profesní vazbu na architektonický obor?

 

Bohužel ne. Architektky od počátku stojí na myšlence ženské profesní komunity a je pro nás důležité vytvářet bezpečné prostředí, kde mezi sebou můžeme s důvěrou sdílet i citlivá témata související s pracovním a osobním životem.

 

2. Myšlence ženské profesní skupiny nerozumím. Máte něco proti mužům nebo si myslíte, že se žena nedokáže sama prosadit?

Vůbec ne. Věříme, že potenciál k prosazení se nesouvisí

s pohlavím. Své mužské kolegy a partnery v profesi i v životě plně respektujeme a vážíme si jich. Potřebujeme však prostředí, které je pouze pro ženy, abychom mohly sdílet specifickou životní zkušenost, kterou ženy v naší kultuře mají,

a objevovat nové cesty a možnosti. 

3. Jak mohu být s Architektkami ve spojení, pokud nejsem součástí komunity?

Můžete se s námi propojit skrze náš instagramový účet, facebookovou stránku nebo se  přihlásit k odběru našeho newsletteru. Těšíme se na vás!

4. Chci podpořit větší diverzitu v oborovém zastoupení,

co pro to mohu udělat?

Pokud pořádáte konference, diskuse, výběrová řízení či sestavujete publikaci, můžete se zaměřit na to, aby byl Váš výběr co nejpestřejší. Můžete si položit otázku: Vybrali jsme takové zástupce a zástupkyně, kteří mají různorodou životní trajektorii a/nebo různorodé potřeby?

5. Chceme mít na konferenci vyváženější množství řečníků a řečnic, ale ženy prostě nejsou.

Co doporučujete?

Pokud hledáte expertky v oblasti architektury a příbuzných oborů, můžete se inspirovat v naší Otevřené databázi architektek.

6. Jsem expertka v oblasti stavební kultury. Mohu se přidat do Otevřené databáze architektek?

Ano! Stačí vyplnit tento formulář a Vaše údaje se automaticky propíší do databáze.

7. Mohu činnost Architektek podpořit finančně?

Ano! Můžete zaslat libovolný dar na číslo účtu zapsaného spolku Architektky, z. s. 2202088599/2010. Děkujeme.

 

Kontakt:

Architektky, z. s.

Vostrovská 2058/25

Praha 6 – Dejvice, 160 00

IČO 140 52 334

č. ú. 2202088599/2010

architektky.info@gmail.com

výbor spolku:

Alžběta Brůhová

Adéla Pečlová

Adéla Vavříková

Naplňujeme cíle:

SDG logo_UPR2.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook

Podporují nás:

ARCHIP2.png
WPS.png
logo_NČA_nove-pravo (1).png

Autorka loga: Lenka Juchelková

Autorka grafiky: Oleksandra Derkach