top of page
Architektky - česky
architektky_web kruh07.png

Za laskavou architekturu.

Jsme Architektky, platforma, jejímž prvotním impulsem je spojovat ženy působící v oblasti stavební kultury. 

 

Postupně se část našich aktivit rozrostla. Otevíráme témata týkající se spravedlivých příležitostí a různorodých potřeb uvnitř architektonické profese. 

Naším cílem je větší pestrost v oborovém zastoupení,

větší otevřenost architektury vůči různorodým přístupům a výstupům a vytváření laskavého, respektujícího prostředí. 

Vytváříme podporující prostředí pro společný růst!

Architektky_illustration_small.jpg

​Online komunitu Architektky tvoří přes 

1400 členek

​Online komunitu Architektky tvoří přes 

1400 členek

Vytváříme podporující prostředí pro různorodé profesní cesty.

Architektky_illustration_small.jpg

​Online FB skupinu Architektky tvoří přes 

1400 členek

Na instagramu nás sleduje přes 

2400 lidí

Naše mise
Proč to děláme?
architektky_web kruh05.png

Proč to děláme?

Náš příběh začal vnímáním nedostatečného zastoupení ženské části architektonické scény ve výuce, médiích i praxi. Stav, který by bylo možné ještě před pár dekádami jednoduše vysvětlovat nízkým procentem studujících žen na architektonických fakultách, má v současnosti daleko komplexnější příčinné souvislosti.

Architektonické obory studují v ČR z 60 % ženy a stovky z nich každý rok úspěšně absolvují.* Na vedoucích pozicích v ateliérech jsou architektky ale pouze z 20 %. A totéž platí i pro pozici městských architektů.** Kde jsou tyto profesionálky? A proč tvoří jenom 35 % nových členů registrovaných u ČKA?*** 

 

Postupně jsme začaly odkrývat dávno popsané fenomény jako jsou nerovné finanční ohodnocení (gender pay gap), skleněný strop pracovního postupu či větší tlak na ženy v oblasti slaďování práce s péčí o rodinu.**** Spolu s nimi jsou vysledovatelná i další znevýhodnění určitých skupin pracujících uvnitř architektonické profese, která se netýkají pouze oblasti genderu (např. prekérní formy práce bez zaměstnaneckého poměru*****). V konečném důsledku je to i samotná kultura uvnitř architektonické profese, která vytváří vysoce konkurenční prostředí s mimořádným tlakem na výkon. Ta je podporovaná často subjektivními hodnoticími kritérii a individualistickým přístupem, k němuž jsou budoucí architekti a architektky vedení již na škole.

 

My si to přejeme změnit. Chceme, aby architektura byla jako obor více inkluzivní, nabízela inspirativní prostředí pro lidi s různorodou životní zkušeností a různou mírou privilegií. Věříme, že čím pestřejší zastoupení se do oboru podaří přinést, tím kvalitnější prostředí budeme vytvářet nejen pro sebe, ale pro celou společnost.

*       Údaje od studijních oddělení všech škol s uznaným a příbuzným vzděláním dle ČKA. Poslední aktualizace: 2021

**     Údaje dostupné z webu ČKA a z webových stránek škol s uznaným a příbuzným vzděláním dle ČKA. Poslední aktualizace: 2021

***   35% představuje množství úspěšných autorizovaných architektek pouze v posledních letech. Celkové množství autorizovaných architektek je ještě menší - cca 25%. Údaje dostupné z webu ČKA. Poslední aktualizace: 2021

**** Údaje z výzkumu Pracovní podmínky mladých architektů a architektek, str. 41

Více k fenoménům na  https://rovnaodmena.cz/slovnicek/

***** 48% respondentů*ek průzkumu PPMAA pracuje na živnostenský list pro jednoho hlavního odběratele. Údaje z výzkumu Pracovní podmínky mladých architektů a architektek, str. 23

Média a aktuality

architektky_web kruh10.png
_MG_2608-2.gif

Architektky na Czechdesign.cz
 
Jak jsme se za těch pár let jako spolek Architektky posunuly a jaké věci nás v rámci oboru aktuálně nejvíce pálí? Rozhovor s Adélou Vavříkovou a Alžbětou Brůhovou pro web Czechdesign. 
 
Přečtěte si rozhovor...

Architektky na A2larmu v Bulváru
 
Připravili jsme pro vás v galerii VI PER výstavu o tom, jak se žije dětem a rodičům v Praze. Kromě Alžběty a Adély tvořili mezioborový tým ještě Klára Brůhová, Karin Hoření a Jakub Plachý. Nejen o výstavě jsme mluvili v podcastu Bulvár s Alžbětou Medkovou. 

Poslechněte si podcast...

Architektky Bulvár A2LARM
bourání_obr.jpg

O Architektkách v Bourání na Rádiu Wave

 

Alžběta a Klára Brůhovy mluvily s Karolínou Vránkovou o ženách v architektuře nejen ze současné, ale i historické perspektivy. Kam mizí architektky, co s tím můžeme dělat a jakou úlohu v tom hraje biologické či symbolické sesterství? 

 

Poslechněte si nás...

Architektky ve Forbesu

 

Časopis Forbes vybral skupinu Architektky jako jednu ze 7 inspirativních profesních komunit zaměřených na ženy. Jsme ve společnosti organizací Femme Palette, Ženy v právu, Ženy v byznysu, Holky z marketingu, Minerva 21 a Ženy s.r.o.

Přečtěte si článek...

Forbes.jpg
LMC.jpg

Architektky mezi #grlpwr komunitami

 

Zakladatelka organizace Holky z marketingu, Pavlína Louženská, vybrala pro web LMC Architektky jako jednu ze 7 ženských profesních komunit, které vám podají pomocnou ruku.

Přečtěte si článek...

Architektky v akcelerátoru Karla Janečka

 

Dostaly jsme příležitost zúčastnit se jako jeden z 10 týmů letošního akcelerátoru 3-2-1 dílna, který zaštiťuje Nadace Karla Janečka. Byly jsme vybrány z 66 přihlášených projektů!

Přečtěte si víc...

Nadace Karla Janecka.jpg
Zive mesto_UPR.jpg

Architektky v podcastu Živé mesto

 

V podcastu Živé město Rádia FM Slovenského rozhasu jsme mluvily o ženách v architektuře a porovnávaly zkušenosti z České republiky, Slovenska a ze světa.

Poslechněte si nás...

Architektky jako panelistky na U. S. Embassy

Zúčastnily jsme se jako panelistky diskuse Women in architecture pořádané Americkým centrem při U. S. Embassy Prague. Debatovaly jsme s Amy Hetletvedt, Annou Švarc a Reginou Loukotovou.

usemb_logo.jpg
ERA21.JPG

Architektky jako kurátorky ERA21

 

Zhostily jsme se kurátorování čísla 03/2020 architektonického časopisu ERA21 s podtitulem Podhoubí architektury. Zaměřily jsme se pracovní podmínky mladých architektů a architektek a na možnosti, které mají  po ukončení studia.

Přečtěte si víc...

Média a aktuality
Průzkumy
architektky_web kruh08.png

Události

Výběr z uplynulých událostí Architektek:

Vzdělávání:

Mgr. Alžběta Protivanská - Work-life balanc v architektuře

Mgr. Magdalena Čevelová - Jak dobře nacenit svou práci?

Mgr. Iva Javorská, LL.M. - O smlouvách a autorství v architektuře

Mgr. Alice Červinková - Jak postavit tělo?

Mentoring:

Předávání zkušeností s Mgr. arch. Gabrielou Kaprálovou (ASGK Design)

Předávání zkušeností s Ing. arch. Alžbětou Vrabcovou (DMAE Architects)

Předávání zkušeností s MgA. Kateřinou Šedou (Architekt roku 2017)

Předávání zkušeností s Ing. arch. Reginou Loukotovou, PhD.  (ARCHIP)

Diskuse:

O duševním zdraví v architektuře s psycholožkou Klárou Lampovou (Nevypusť duši), ombudsmankou FF UK Pavlou Špondrovou a členy*kami iniciativy Neklikej a spi (FA ČVUT)

WIX_UPR_Architektky_XX.gif
WIX_UPR_Architektky_27.1.gif
WIX_UPR_Architektky_27.1_2.gif

O pracovních podmínkách s architektem Josefem Pleskotem a právničkou Šárkou Homfray

architektky_skautsky_institut_9_pro-web.gif
Události
architektky_web kruh08.png

Průzkumy

Architektky iniciují průzkumy týkající se stavu architektonické profese a vzdělávání. Ve spolupráci s mezioborovým týmem se socioložkou Terezií Lokšovou, výzkumnicí Eliškou Pomyjovou a architektem Jakubem Kopeckým jsme vytvořily průzkum Pracovní podmínky mladých architektů a architektek.

Na našem instagramovém účtu také otvíráme ankety týkající se citlivých témat jako je odcházení z oboru, příběhy zneužívání moci nebo odměňování v architektonické profesi. Děkujeme všem přispívajícím za důvěru. ♡

průzkum.PNG