top of page

Koncem ledna 2023 jsme skrze náš IG účet spustily anketu s otázkou Jaký mělo/má studium či praxe architektury vliv na vaše duševní zdraví? Během necelých 24 hodin jsme dostaly přes 100 odpovědí.

Výstupy jsou alarmující nejenom kvantitou odpovědí nashromážděných v tak krátkém čase, ale především svým obsahem. Vzhledem k plánovanému Kulatému stolu jsme výstupy z anktey zaslaly s pozváním i všem děkanům*kám, rektorům*kám fakult s uznaným a příbuzným vzděláním dle ČKA, jakožto i předsedovi ČKA a na Slovensko děkanovi FAD STU a rektorce VŠVU.

Reakce jsme obdržely od tehdejšího děkana FUA TUL Osamu Okamury, děkana FA ČVUT Dalibora Hlaváčka (oba se následně účastnili námi pořádaného Kulatého stolu), od děkana FAD STU Branislava Puškára, předsedy ČKA Jana Kasla a od rektorky ARCHIP Reginy Loukotové.

Znění našeho dopisu jakožto i jednotlivé odpovědi vedení institucí zveřejňujeme zde:

Architektky_původní znění.PNG

Kulatého stolu O duševním zdraví v architektuře, který proběhl 27. 1. 2023 díky podpoře Nadace České architektury, se zúčastnilo přes 60 návštěvníků*ic. Kromě výše zmiňovaných přišli diskutovat zástupci a zástupkyně iniciativy Neklikej a spi, psycholožka z organizace Nevypusť duši Klára Lampová a ombudsmanka FF UK Pavla Špondrová. Děkujeme všem za respektující, laskavou a podnětnou diskusi.

bottom of page